Menu

Rozwiązywanie konfliktów - metoda Thomasa Gordona

Znalezienie właściwego rozwiązania konfliktu jest często trudne, dzieci są bezradne i potrzebują pomocy.
W rozwiązywaniu problemów, niezależnie od tego czy dotyczą dwojga dzieci, czy całej grupy, stosujemy metodę rozwiązywania problemów Thomasa Gordona.


Polega ona na przestrzeganiu następującej procedury:
  1. Określenie problemu, kiedy obie strony konfliktu mówią, co im przeszkadza, co się stało i jakie przeżywają w związku z tym uczucia.
  2. Wszyscy podają różne propozycje rozwiązania problemu. Pracujemy metodą burzy mózgów i żadna propozycja na tym etapie nie jest oceniana ani odrzucana. Propozycje są spisywana przez nauczyciela na kartce. Nauczyciel ma prawo dawać swoje propozycje.
  3. Oceniamy propozycje i wybieramy takie rozwiązanie, na które zgadzają się wszyscy. Jeżeli to się nie udaje, wówczas zostawiamy problem na bez rozwiązania, odkładają na późniejsze spotkanie.
  4. Jeśli zgodzimy się na wspólne rozwiązanie i postanowimy go przestrzegać, to jednocześnie ustalamy konsekwencje niewypełnienia umowy.
  5. Po pewnym czasie sprawdzamy, czy rozwiązanie dobrze się sprawdza.